top of page

WELKOM BIJ  ALTIJD LEEF JE VÉRDER

innovatief filosofeer onderzoekscentrum

Open Book

AL FILOSOFEREND  CONCLUDEREND

MET GEDICHTEN VAN  GIEL HEIJMANS

Open Notebook

VERVULDE MENS

De belangrijkste reden  waarom men bestáát
Is  dat men vervuld  en gelukkig worden gaat.©  Giel Heijmans  -2362-

~~~~~~~

Old Book

HET ‘NIETS’  BESTAAT NIET

Echt, het zogenaamde ‘niets’
Moet verzonnen zijn door ‘iets’.©  Giel Heijmans gedicht  -2361-

~~~~~~~

AL FILOSOFEREND  CONCLUDEREND
( denken met gevoel )

We zien  dat alles wat er leeft
Ook ‘n wil om te groeien  heeft

We hebben een lichaam en een geest
Beide belangrijk, maar de geest ‘t meest

Onze geest  is echt ooit  ontstaan
En kan nooit  echt  verdwijnen gaan

Wanneer ons lichaam  sterft  en verstijft
Is het onze geest  die levend  over blijft

Het stoffelijke  kunnen we zien en meten
Het geestelijke  alleen voelen  en weten

Alles wat er nou gebeurt  in het heden
Heeft  door ‘actie en reactie’  ‘n verleden

Het voelen van: liefde, geluk en vrede
Is, van ons leven, de belangrijkste reden.©  Giel Heijmans  -2363-

NEEM CONTACT OP MET

Giel Heijmans

( o.a. auteur van de

bundel  NIEUWE SPREUKEN )

via een e-mail

Used Books

       

ALTIJD  BLIJF  JE  LEVEN
( ook na je sterven )

- zie ook :  https://www.levenblijft.nl


--------------------------------------------------------


ALTIJD BLIJF JE LEVEN
( groeien naar liefde en geluk )

Werkelijk, altijd  blijf je leven
En worden jou groeikansen gegeven
Ook, nadat je dood bent gegaan
Je geest  en kansen  blijven bestaan.


© Giel Heijmans   -2028-EERLIJKE LEVENSVISIE
( voor heerlijke toekomst )

Uitgaan van  je vérder-leven  na je dood
En  dat jij je toekomst  eerlijk moet verdienen
Die levensvisie  is  werkelijk  en groot
En geeft  jouw houding  de goede ‘vitaminen’

Ook jij  hebt heden  een nuttige levenstaak
Om nu aan je verleden en toekomst te werken
‘Een goed moeder- of vader-zijn’  ís dit vaak
Waardoor  je liefde-gevoel  zal versterken

Aan jezelf werken  is ‘n nuttige bezigheid
Anders kun je straks niet  echt gelukkig zijn
Je leven aanvaarden  met wat vriendelijkheid
Geeft jou  vrede en geluk  in opgaande lijn.


© Giel Heijmans   -1826-


- zie ook op YouTube :   EERLIJKE LEVENSVISIE   https://www.youtube.com/watch?v=Xogk94LbSPUHET LEVEN GAAT VOORT
( ook dat van jou )

Ja, het leven gaat voort
Altijd  zal er leven  zijn
De wereld draait onverstoord
En altijd  komt er zonneschijn

Ja, het leven  gáát door
Ook al ben jij nou niet hier
Ook dát  dient dan ergens voor
Je leeft niet alleen voor ‘t plezier

Ja, steeds vérder gaat het leven
En óók het leven van  jouw geest
Geluk en vrede  wordt je  gegeven
Indien jij  vaak vriendelijk bent geweest.


© Giel Heijmans   -1829-


- zie ook op YouTube :  HET LEVEN GAAT VOORT   
https://www.youtube.com/watch?v=-GYA7bpObx8
NIET OM DOOD TE GAAN
( ieders leven heeft zin )

We leven niet  om dood te gaan
Er is  nóg ‘n doel  in ons bestaan
‘n Hoger doel  dan hier op aarde
Ons leven  heeft nog  extra waarde

Ja, iedereen heeft ‘n extra doel
‘n Diepere zin, diep in ons gevoel
En komt pas naar boven  ná de dood
Met vrede en geluk; maar hoe groot ?!

Verdienen  moeten we alles eerlijk
Vriendelijkheid  maakt de toekomst heerlijk
Straks voelen we  dat het ‘best aardig’ is
En dat het uiteindelijk  rechtvaardig is.


© Giel Heijmans   -1831-


- zie ook op YouTube :  NIET OM DOOD TE GAAN   
https://www.youtube.com/watch?v=4KbW3bZKebc
VRAAG VAN DE EEUW
( iedereen kiest )

“Leef je vérder  ná jouw dood ?”
“Óf niet ?!” Dat is nou  dé vraag
Voor ‘de wetenschap’  is die  te groot
En  de motivatie voor onderzoek  te laag

“Leef je vérder  ná jouw dood ?”
Voor iedereen  is die vraag van belang
“Leef je alléén voor  ‘t dagelijks brood ?”
“Óf  hoor je straks nog  engelengezang ?”

“Leef je vérder  ná jouw dood ?”
Nu blíjven hier  twee mogelijkheden
En  die van: “JA”, is best wel groot
Bijna-dood-ervaringen zijn daarvoor  ‘n reden.

© Giel Heijmans   -1833-


- zie ook op YouTube :   VRAAG VAN DE EEUW   https://www.youtube.com/watch?v=dJ3s4aeOHXIBEZIG MET  DE DOOD
( onmeetbare werkelijkheid )

Onbewust bezig, is  eigenlijk iedereen
Met  wat er zal gebeuren met hem of haar
Bij de dood, de geest, waar gaat ie heen ?!
En ‘t gevoel dat men dan heeft: licht of zwaar ?!

Want  werkelijk  iedereen gaat ooit dood
En  wat met het lichaam  gebeurt, is bekend
Maar het raadsel van de geest  blijft  groot
Je gedachten, je gevoelens, hoe je dan bént ?!

Je karakter, je geweten, je persoonlijkheid
Die  nooit meetbaar of zichtbaar  zijn geweest
Voor nabestaanden  blíjft er  die onzichtbaarheid
Maar jij  ziet dan  de toestand van je geest.


© Giel Heijmans   -1839-


- zie ook op YouTube :   BEZIG MET DE DOOD   
https://www.youtube.com/watch?v=mNZUpTm-pjs
STEL VAN WEL...
( onverwacht verantwoordelijk )

Ja, stel  dat er nou wél
Echt  leven is  na de dood
Dan komen we straks in de knel
Ja, onze nood  is dan groot

Wanneer ons einde  is gekomen
En we ons leven  hebben verkwist
Dan komt onze geest wellicht  wonen
In  duisternis  en  koude mist

En  stel, dat we  per saldo  wél
Na de dood  krijgen  wat we verdienen !
Dáárom trokken zieners aan de bel
Zij kenden reeds:  het ongeziene

Ja, stel, dit klopt wél
Kom  ook jij  dan in de knel... ?!


© Giel Heijmans   -0688-A-


- zie ook op YouTube :   STEL VAN WEL...
https://www.youtube.com/watch?v=70cKW0IyJ6I
WILLEN OVERWEGEN
( voor rede vatbaar )

M’n mening herzien  door wijsheden
Daar  heb ik nou niets op tegen
Is er hier  voor mij  ‘n goede reden
Ja, dán  wil ik het wel  overwegen

Geloven in  ‘vérder-leven na de dood’
Zonder nut... staat me dit tegen
Maar  zijn dan de argumenten  ‘groot’
Ja, dán  wil ik het wel  overwegen

De ontwikkeling van m’n geest  gaat dóór
Ook na de dood  kom ik groeikansen tegen
Die ontwikkeling, daar lééf ik steeds voor
Het geloof dáárin  wil ik wel  overwegen.


© Giel Heijmans   -1840-


- zie ook op YouTube :   WILLEN OVERWEGEN
https://www.youtube.com/watch?v=4ZVuArwLlC0
CONTINUÏTEIT
( ook evolutie van de geest )

In  het Leven  gaat echt altijd  alles  dóór
Op de een of andere manier  leeft het voort
Er blijven sterren schijnen, al weet niemand waarvoor
Het geheel van HET LEVEN   wordt nooit verstoord

Steeds golft het op zeeën  en rivieren blijven stromen
En de Zon, Maan en Aarde, alles blijft bewegen
En ook  microscopische elektronen  rond atomen
Het gaat altijd dóór; niemand houdt dat tegen

Maar ook  je geest  behoort nou tot  het Leven
En is  een wezenlijk onderdeel  van het Geheel
Een deel  dat naar z’n ontwikkeling  kan streven
Maar, die dit bewust willen, daarvan zijn er nog niet veel.


© Giel Heijmans   -1845-


- zie ook op YouTube :   CONTINUÏTEIT
https://www.youtube.com/watch?v=A6jaStd2zaU
MATERIALISME IS OOK 'N GELOOF
( gokken op  geen-vervolg )

Echt, het materialisme  is
In feite  ook  een geloof
Het is eigenlijk meer  'n gemis
Voor  de geest  is men doof

Men gelooft slechts  wat men  ziet
Maar vergeet dan  wíé  er kijkt
En  die kijker  ziet men niet
Daar het oog  niet zo ver  reikt

De geest  zou men het liefst ontkennen
En de mens  als een computer zien
Men wil er liever  weg voor rennen
En  ónbelangrijk maken  bovendien

Men vertrouwt alléén  op  het meetbare
En op  waar men nú van kan genieten,
Op  het maatschappelijke  en grijpbare
En... de geest... laat men schieten

'n Hiernamaals  daarin gelooft men niet,
Omdat dit  'niet te bewijzen valt'
En dus  interesseert het hen geen biet,
Of men nú  die toekomst  verknalt

‘Het materialisme’  kan niet bewijzen
Dat er  géén Hiernamaals  bestaat
En dat de geest  niet vérder gaat reizen
Wanneer het lichaam  sterven gaat

Die MOGELIJKHEID  sluit men nou uit
Alsof men dit  echt, echt zéker weet
Ook dit is dus een geloof, een besluit
Met  ‘n onzekerheid  die men liever vergéét.


© Giel Heijmans   -0689-


- zie ook op YouTube :   MATERIALISME IS OOK 'N GELOOF
https://www.y
outube.com/watch?v=QOPvxU4UlVIDOOD
( net als nacht en winter )

Het sterven  is niet  ‘het einde’
Het is eerder:  ‘een nieuw begin’
Het leven bestaat uit  ‘termijnen’
En met vaak  een ‘pauze’  er in

De dood  is géén  ‘eindpunt’
Maar is  een ‘pauze’  in het leven
( Zoals je in de natuur  zien kunt )
Jouw ziel  die rúst  dan  even.


© Giel Heijmans    -0800-


- zie ook op YouTube :   DOOD
https://www.youtube.com/watch?v=Mw73izv-6qQ
AANNEMELIJK
( het leven wil groeien )

Het is aannemelijk  dat we vérder leven
Morgenvroeg, maar ook straks na de dood
Alles wil steeds  naar ontwikkeling  streven
Alles wil groeien  van klein  naar groot

Ook  liefde  wil blijven groeien  naar méér
Meer lief-kunnen-hebben, meer gelukkig-zijn
Het is daarom, als we sterven  op een keer,
Dat we vérder kunnen groeien  in opgaande lijn.


© Giel Heijmans   -1773-


- zie ook op YouTube :   AANNEMELIJK
https://www.youtube.com/watch?v=rGPEMD7TC_w
WAAR BLIJF JÍJ  NA DE DOOD ?!!
( je bént  altijd érgens )

Jij hebt nou  gevoelens  en gedachten
Een karakter, een geweten  en een wil
Talenten, smaak  en intuïtieve krachten
Dit alles  staat bij de dood  toch niet stíl !

Je voelen en denken  kan niet verdwijnen
Nú is het echt  en dus straks  dan tévens
Als de lichtjes in die ogen  niet meer schijnen
Ga jij.... je voorbereiden  op volgende levens..


© Giel Heijmans   -1984-


- zie ook op YouTube :   WAAR BLIJF JÍJ  NA DE DOOD ?!!
https://www.youtube.com/watch?v=mDIejrJokm8
VOORTBESTAAN
( alles en iedereen )

Echt alles  komt altijd  ergens  vandaan
En alles  zal altijd  ergens  naar toe gaan
Dit is  een Wet  voor álles  en íédereen
En die  geldt niet voor  de atomen  alleen

Die Wet  geldt niet alleen voor  het water
Dat verdampt  en weer condenseert  later
Maar geldt ook  voor de Zon  en de Maan
Die men dagelijks weer  aan de hemel ziet staan

Die Wet geldt ook voor  de menselijke geest
( De mens die nog vaak  z’n eindigheid  vreest )
Door reïncarnatie  komt er geen einde  aan
En die ook ná de aardse kringloop  blijft  bestaan.


© Giel Heijmans   -1848-


- zie ook op YouTube :   VOORTBESTAAN
https://www.youtube.com/watch?v=rHSXF2dJuCQ
ER KÓMT NOG IETS
( telkens groeien )

Jawel, er kómt nog iets
En dat is echt  niet niets
Je hébt ‘n toekomst, altijd !
Hier  of in de eeuwigheid

Je werkt érgens naar toe
( Ook zonder kerks gedoe )
Het leven heeft ‘n dieper doel
In je karakter  en je gevoel

Twee stappen vooruit  en één terug
Je groeit  innerlijk  niet vlug
Maar geleidelijk  zoals ‘n boom
Door de inspirerende Onderstroom

Bewust  aan jezelf werken
Zal  die groei  wél versterken
En ook  door vriendelijk te zijn
Groeit men  in opgaande lijn

Wie goed voor ánderen  is
Overwint  alle duisternis
‘n Fijne toekomst  komt in zicht
Je wordt gelukkig  in het Licht

Jawel, er kómt nog iets
En dat is echt  niet niets
Je hébt ‘n toekomst, altijd !
Hier  én in de eeuwigheid.


© Giel Heijmans   -1863-


- zie ook op YouTube :    ER KÓMT NOG IETS
https://www.youtube.com/watch?v=H7ut7637OxQ

 

bottom of page